Συλλογές
Τίτλος Μαθήματα σφαιρικής τριγωνομετρίας:δια τους μαθητάς των λυκείων, τους σπουδαστάς του Πολυτεχνείου και τους φοιτητάς του πανεπιστημίου. (Με πίνακα των τύπων της ευθυγραμμου)
Συντελεστής Χατζιδάκης, Νικόλαος
Εκδότης Δελής, Δημητρίου Μ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 56σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1926