Συλλογές
Τίτλος Η διεθνής έκθεσις Θεσσαλονίκης 1926
Δημιουργός Λέτσας, Αλέξανδρος Ν.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 320σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1927