Συλλογές
Τίτλος Τα εξωτερικά συναλλάγματα και αι επ' αυτών πράξεις, τα πολύτιμα μέταλλα
Δημιουργός Χανδράκης, Εμμανουήλ Μ.
Εκδότης Παντογνώστου
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 323σ.
Γλώσσα el
Λέξη κλειδί Νόμισμα
Άργυρος
Χρυσός
Ευγενή μέταλλα
Τιμή συναλλάγματος
Συναλλαγματική ισοτιμία
Συνάλλαγμα
Ημερομηνία έκδοσης 1923