Συλλογές
Τίτλος Γενικαί αρχαί δημόσιου λογιστικού
Δημιουργός Λαμπρινάκις, Βασίλειος
Εκδότης Μπλαζουδάκης - Χατζηθεοδώρου
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 221σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1921