Συλλογές
Τίτλος Ο αυτόνομος σταφιδικός οργανισμός και αι εργασίαι κατά το πρώτον έτος 1925-1926
Δημιουργός Σιμωνίδης, Β.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 352σ.
Γλώσσα el
Λέξη κλειδί Γεωργικό προϊόν
Αγορά γεωργικών προϊόντων
Ημερομηνία έκδοσης 1927