Συλλογές
Τίτλος Εμπορευματολογία: Διδαχθείσα εν τη Εμπορική Σχολή της Ακαδημίας υπό Αθαν. Ζίζηλα εκ των νεωτάτων ξένων κειμένων, μετά προσθηκών και βελτιώσεων
Δημιουργός Ρουσόπουλος, Ο.Α.
Εκδότης Λεωνής, Παρασκευάς
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 164σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1903