Συλλογές
Τίτλος Μαθήματα δημόσιας οικονομίας: Ελληνική και μεταπολεμική δημόσια οικονομία (1912-1925), τόμος Δ΄
Δημιουργός Ανδρεάδης, Α. Μ.
Εκδότης Τζάκας, Δ.Ν., Δελαγραμμάτικας Σ. & ΣΙΑ
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 105σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1927