Συλλογές
Τίτλος Η ξενοδοχία παρ' έλλησιν
Δημιουργός Λέκκας, Νικ. Γ.
Εκδότης Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 90σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1924