Συλλογές
Τίτλος Θεριναί διαμοναί και λουτροπόλεις: μικροί οδηγοί: Α΄ Στερεά Ελλάς
Συντελεστής Υπηρεσία ξένων και εκθέσεων
Εκδότης Υπηρεσία ξένων και εκθέσεων
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 59σ.
Γλώσσα el
Περιεχόμενα τ.Α. Στερεά Ελλάς
Ημερομηνία έκδοσης 1927