Συλλογές
Τίτλος Θεριναί διαμοναί και λουτροπόλεις: μικροί οδηγοί: Β΄ Θεσσαλία - Ήπειρος - Μακεδονία
Συντελεστής Υπηρεσία ξένων και εκθέσεων
Εκδότης Υπηρεσία ξένων και εκθέσεων
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 51σ.
Γλώσσα el
Περιεχόμενα τ.β. Θεσσαλία-Ήπειρος-Μακεδονία
Ημερομηνία έκδοσης 1927