Συλλογές
Τίτλος Θεριναί διαμοναί και λουτροπόλεις: μικροί οδηγοί: Γ΄ Πελοπόννησος - Επτάνησος
Συντελεστής Υπηρεσία ξένων και εκθέσεων
Εκδότης Υπηρεσία ξένων και εκθέσεων
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 85σ.
Γλώσσα el
Περιεχόμενα τ.γ. Πελοπόννησος - Επτάνησος
Ημερομηνία έκδοσης 1927