Συλλογές
Τίτλος Πανδέκτης του αστικού δικαίου: περιέχων την νομολογίαν επί του αστικού δικαίου ήτοι αποφάσεις Αρ. Πάγου, Εφετείων, Πρωτοδικείων, Γνωμοδοτήσεις, Διατριβάς κλπ.
Δημιουργός Κιτσικόπουλος, Αντ.
Συντελεστής Σιφναίος, Κωνστ.
Εκδότης Ζεμπούλης, Μιχαήλ
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 1103σ.
Γλώσσα el
Περιεχόμενα Τεύχος Α΄
Ημερομηνία έκδοσης 1927