Συλλογές
Τίτλος Η σύγχρονος λογιστική και οι παράγοντες διαδόσεως αυτής
Δημιουργός Φασίτσας, Δημήτριος
Εκδότης Λεωνής, Παρ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 43σ.
Γλώσσα el
Περιεχόμενα 1ον) Η σύγχρονος λογιστική - 2ον) Η νέα θεωρία καταρρέουσα - 3ον) Συμπέρασμα.
Ημερομηνία έκδοσης 1924