Συλλογές
Τίτλος Δελτίον εμπορίου και βιομηχανίας
Δημιουργός Παπαστράτος, Επαμεινώνδας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 246σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1914