Συλλογές
Τίτλος Les etats Balkaniques: etude comparee politique, sociale, economique et financiere
Δημιουργός Evelpidi, C.
Συντελεστής Librarie Arthur Rousseau
Εκδότης Rouseau & Cie
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 406p.
Γλώσσα fr
Ημερομηνία έκδοσης 1930