Συλλογές
Τίτλος Δασική πολιτική ιδία εν Ελλάδι: μετά στοιχείων αγροτικής πολιτικής
Δημιουργός Κοντός, Πέτρος Η.
Εκδότης Σακελλάριος, Δ. Π.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 428σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Βιβλίον πρώτον. Εισαγωγή
Ημερομηνία έκδοσης 1929