Συλλογές
Τίτλος Το πρόβλημα της παλίρροιας του Ευρίπου
Δημιουργός Αιγινήτης, Δ.
Εκδότης Γραφείον δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 137σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, τόμος Α΄- Αριθμός 1
Ημερομηνία έκδοσης 1929