Συλλογές
Τίτλος Εγχειρίδιον θεωρητικόν και πρακτικόν περί ανωνύμων εταιριών
Δημιουργός Καράβας, Κωνσταντίνος Ν.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 539σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1930