Συλλογές
Τίτλος Δημοσιονομικαί μελέται: τόμος Α΄
Δημιουργός Ζωγράφος, Ιωάννης
Εκδότης Ελευθερουδάκης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 295σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1925