Συλλογές
Τίτλος Δημοσιονομικαί μελέται: τόμος Β΄
Δημιουργός Ζωγράφος, Ιωάννης
Εκδότης Ελευθερουδάκης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 359σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1925