Συλλογές
Τίτλος Θεωρία της δημόσιας οικονομίας
Δημιουργός Ρεδιάδης, Περικλής Δ.
Εκδότης Λαμπρόπουλος, Λ.Θ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 172σ.
Γλώσσα el
Λέξη κλειδί Δημόσια οικονομικά
Ημερομηνία έκδοσης 1927