Συλλογές
Τίτλος Ο οίνος: κατασκευή και διατήρησις μαύρων και λευκών οίνων
Δημιουργός Χασιώτης, Σπ.
Εκδότης Σύλλογος προς διάδοσιν ωφέλιμων βιβλίων
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 113σ.
Γλώσσα el
Περιεχόμενα Αριθμ. 44
Ημερομηνία έκδοσης 08-1903