Συλλογές
Τίτλος Δοκιμαστική παραγωγή ροδέλαιου εν τω αγροκήπιω Μηλεών (Πήλιον)
Δημιουργός Γαζόπουλος, Ιωάννης
Εκδότης Υπουργείον Γεωργίας. Ανωτέρα Γεωπονική Σχολή
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 23σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1923