Συλλογές
Τίτλος Τα μεταλλικά ύδατα των Μεθάνων
Δημιουργός Περτέσης, Μ. Λ.
Συντελεστής Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γεωλογικόν Γραφείον
Εκδότης Εθνικό Τυπογραφείο
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 57σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Δημοσιεύματα του Γεωλογικού Γραφείου: 9
Ημερομηνία έκδοσης 1923