Συλλογές
Τίτλος Αι φιλοσοφικαί και παιδαγωγικαί δοξασίαι του Πολύβιου
Δημιουργός Παπαμάρκος, Χαρίσιος
Εκδότης Αδελφοί Περρή
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 242σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1898