Συλλογές
Τίτλος Φιλόθεου και Ευγένιου επιστολαί ήτοι σύντομος περί ψυχής και Θεού διδασκαλία
Δημιουργός Βραϊλας, Αρμένης
Εκδότης Κορομηλάς, Ανδρέας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 340σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Βιβλιοθήκη προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων συλλόγου (αριθ. 56)
Ημερομηνία έκδοσης 1884