Συλλογές
Τίτλος Έρευναι περί της ακρίβειας της ζωής και της κινήσεως των τιμών εν Αθήναις κατά τα έτη 1923-1927: στατιστική μελέτη
Δημιουργός Πράτσικας, Ν. Π.
Εκδότης Χρίστου, Σταύρου Χ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 48σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1927