Συλλογές
Τίτλος Ο πραγματισμός ή ουμανισμός: ανάπτυξις και κριτική των θεωριών ενός μεγάλου ρεύματος της συγχρόνου φιλοσοφίας
Δημιουργός Παπανούτσος, Ευάγγελος Π.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 466σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1924