Συλλογές
Τίτλος Η αποζημίωσις των ανταλλάξιμων: συμφωνία της Λωζάνης περί ανταλλαγής πληθυσμών - Γενική διεύθυνσις ανταλλαγής - Σύμβασις κράτους και Εθνικής Τραπέζης περί κτημάτων - Δάνειον ΔΡΧ 3.000.000.000. 8% 1927
Δημιουργός Τσουδερός, Ι. Ε.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 140σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1927