Συλλογές
Τίτλος Εγχειρίδιον πλουτολογίας ή της οικονομικής επιστήμης
Δημιουργός Leroy, - Beaulieu Paul
Συντελεστής Κυπριάδης, Κωνσταντίνος Α.
Εκδότης Εστία
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 472σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1869