Συλλογές
Τίτλος Εισαγωγή εις την επιστήμην
Δημιουργός Thomson, Arthur J.
Συντελεστής Σιδερίς, Α. Δ.
Εκδότης Βασιλείου, Γεώργιος Ι.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 182σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1923