Συλλογές
Τίτλος Ο σοσιαλισμός και η κοινωνία
Δημιουργός Macdonald, Ramsay J. (Μακδοναλδ Ραμσάιϋ Ι)
Συντελεστής Κτιστόπουλος, Κωνστ. Δ.
Εκδότης Ελευθερουδάκης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 244σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 19--