Συλλογές
Τίτλος Κώδιξ των νόμων περί φορολογίας των καθαρών προσόδων.
Δημιουργός Μουζάκης, Αντών., Καραπαύλος, Ηλίας
Εκδότης Τύπος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 145σ.
Γλώσσα el
Περιεχόμενα Περιέχων την ισχύουσαν απο του οίκον. έτους 1924-25 νομοθεσίαν, με ανάλυσιν των καθ'έκαστον προηγούμενον οίκον. έτος ισχυουσών διατάξεων και παρατηρήσεων επι της εφαρμογής των.
Ημερομηνία έκδοσης 1924