Συλλογές
Τίτλος Το έργον της επιτροπής οικονομιών
Συντελεστής Υπουργείο Οικονομικών. Επιτροπή Οικονομιών
Εκδότης Εθνικό Τυπογραφείο
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 513σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1925