Συλλογές
Τίτλος Συστηματική δασική βοτανική: μετά ειδικής δασοκομίας των κυριώτερων δασικών δένδρων
Δημιουργός Βλησίδης, Θρασ. Σ.
Εκδότης Λεωνης, Παρασκευάς
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 262σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1924