Συλλογές
Τίτλος Στοιχεία πολιτικής οικονομίας
Δημιουργός Conrad, J.
Συντελεστής Αγαλλόπουλος, Χ. Ν.
Καλκάνης, Β. Σ.
Hesse, A.
Εκδότης Βιτσικουνάκης, Αλεξ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 212σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1924