Συλλογές
Τίτλος Η διπλογραφία ανευ διδασκάλου: πρωτότυπος πρακτική μέθοδος προς εκμάθησιν της εμπορικής διπλογραφίας άνευ της βοηθείας του διδασκάλου μετά θεμάτων και διαφόρων μαθηματικών γνώσεων
Συντελεστής Κυριτσογιάννης, Ηρακλής
Εκδότης Παπαδάτος, Σπύρος Χ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 280σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1931