Συλλογές
Τίτλος Η κοινωνία της εποχής μας: κριτική των συστατικών αυτής στοιχείων
Δημιουργός Κανελλόπουλος, Παναγ. Κ.
Εκδότης Παπαδογιάννης, Κ.Σ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 218σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1932