Συλλογές
Τίτλος Εργασίαι και λογιστική τραπέζης
Δημιουργός Καλφόπουλος, Εμμ.
Εκδότης Μιχαηλίδης - Κομνηνός - Λαναράς
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 148σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1930