Συλλογές
Τίτλος Les finances de l'empire Japonais et leur evolution (1868 -1931)
Δημιουργός Andreades, Andre
Εκδότης Librairie Felix Alcan
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 214p.
Γλώσσα fr
Ημερομηνία έκδοσης 1932