Συλλογές
Τίτλος Ναυτικόν δίκαιον και εμπορική ναυτιλία
Δημιουργός Μακρυγιάννης, Εμμανουήλ Σ.
Εκδότης Φεξής, Γεώργιος Δ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 1055σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1909