Συλλογές
Τίτλος Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων στις εταιρείες των μέσων μαζικής μεταφοράς
Δημιουργός Κορδονούρη, Παναγιώτα - Σταυρούλα
Συντελεστής Βενιέρης, Γεώργιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 67σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Οικονομική κατάσταση
Ελλάδα
Εταιρεία
Λογιστική
Μεταφορές
Ημερομηνία έκδοσης 07-2013