Συλλογές
Τίτλος Ακαδημεικά: τόμος πρώτος: Λογική
Δημιουργός Βορέας, Θεόφιλος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 300σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 01-1932