Συλλογές
Τίτλος Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
Δημιουργός Τσαντιώνη, Μαρία - Βασιλική
Συντελεστής Γκίκας, Δημήτριος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 114σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Επιχείρηση
Ελλάδα
Νόμος-πλαίσιο
Τιμολόγηση
Ημερομηνία έκδοσης 06-2013