Συλλογές
Τίτλος Τα μεταλλικά ύδατα της νήσου Λέσβου
Δημιουργός Περτέσης, Μιχαήλ. Λ.
Συντελεστής Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Γεωλογική Υπηρεσία της Ελλάδος
Εκδότης Εθνικό Τυπογραφείο
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 45σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1932