Συλλογές
Τίτλος Πραγματεία περί προικός: βραβευθείσα κατά τον Γ΄ Σγούτειον διαγωνισμόν
Δημιουργός Πολυγένης, Κωνσταντίνος Η.
Εκδότης Σταυριανός, Γεώργιος Σ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 840σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Τόμος πρώτος
Ημερομηνία έκδοσης 1891