Συλλογές
Τίτλος Νέον σύστημα λογιστικής: Resultaten system - Σύστημα αποτελεσμάτων
Δημιουργός Δανάλης, Δημ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 20σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Νέον Συστημα Λογιστικής δι'ου επιτυγχάνεται καθημερινώς η εύρεσις του αποτελέσματος ανευ καταρτισμού Ισολογισμού. Εφαρμογή της Αλγεβρικής Θεωρίας. Εφαρμογή Λογιστικών Πιθανοτήτων