Συλλογές
Τίτλος Οικονομικαί μελέται: τόμος Α΄
Δημιουργός Κασκαρέλης, Νικόλαος Β.
Εκδότης Καλέργης, Γ. Η.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 200σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1935