Συλλογές
Τίτλος Χρονικά του Ο.Λ.Π.: ο λιμήν του Πειραιώς 1936-1937
Συντελεστής Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς
Εκδότης Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 312σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1937
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/