Συλλογές
Τίτλος Η κλασσική πολιτική οικονομία: (Α. Smith, D. Ricardo, R. Malthus, J. B. Say)
Δημιουργός Κούσης, Δημοσθένης Στυλ.
Εκδότης Ζαχαρόπουλος, Ιωάννης Ν.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 274σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1936